Tepelná nátěr Temp Coat

TEMP-COAT 101- univerzální izolace, vyrábí se v tekuté formě.

Je to průmyslově vyvinutý keramický nátěr na latexové bázi, který výborně působí jako tepelná izolace na potrubích, vodovodech, nádržích, parovodech, chladících zařízeních, za nízkých i vysokých teplot a taktéž i na stavebních konstrukcích.

Nátěr má vynikající přilnavost k povrchům o teplotě od -66 až do 180ºC.
Nátěr dá použít na površích teplotou do 260ºC, při dodržování speciálního návodu k aplikaci od společnosti TEMP-COAT.(

TEMP-COAT je k dispozici ve dvou verzích: 

TEMP-COAT-I (TEMP-COAT pro průmyslové aplikace) - pro použití v průmyslu a stavebnictví.TEMP-COAT-I - je tekutá keramická akrylová-latexová izolace. Je určena k ochraně potrubí, nádrží, parovodů, chladících zařízení. 

TEMP-COAT-T (TEMP-COAT pro aplikace v transportu) - pro vozidla. 

TEMP-COAT INSUL-ALL - pro ruční aplikaci. 
Izolační nátěr je vyvinutý na základě TEMP-COAT s polymerní přísadou, která usnadňuje jeho aplikaci štětcem nebo válečkem. 


TEMP-COAT INSUL-ALL se používá k izolaci kovových, betonových, kamenných povrchů s teplotou od -60o C do +240 ° C a zaručuje dobrou přilnavost a tepelnou odolnost. 

 

 

 

Technické parametry tepelné izolace TEMP-COAT TC101

Vlastnosti materiálu v suchém stavu: 
Hustota Υ0 = 410 kg/m3 
Měrná tepelná kapacita C0 = 1,10 kJ / kg. ºC
Součinitel tepelné vodivosti λ0 =0.001 W/m.ºC
Vypočítaný obsah (v %) vody v materiálu (záleží na provozních podmínkách) 5% 
Vypočítané součinitele (záleží na provozních podmínkách)- 
Tepelná vodivost λ0 = 0,001 W/m.ºC
Absorpce tepla (period 24 hodin) S = 2 W/m2. ОС
Propustnost vodní pary μ = 0,02 mg / m.h.Pa 
Koeficient absorpce tepla άB = 1,6-3,0 W/m2. ОС 
Součinitel přestupu tepla άH = 2,0-5,0 W/m2. ОС 

TEMP-COAT 101 je možné použít ve spoustu projektů jako

Cementárna

zásobní nádrž

Výrobna pneu

potravinářský průmysl

Rafinerie

trubní vedení

Cukrovar

papirny

pivovar

Izolace domů

Izolace ledniček

Izolace přívěsů pro převoz koní

1000 dalších využití pro ekonomii tepla, ochrana před popáleninami, vytvoření komfortních podmínek pro práci a bydlení

Další výhody:

  • Úspora času izolovaní ve srovnaní s časem aplikace konvenční izolace.  Žádné řezání, navíjeni nebo použití speciálních háku.
  • Nepotřebujete žádné speciální lešení.
  • Drží prakticky na jakýmkoliv materiálu a eliminuje podmínky pro povrchovou korozi nebo pro korozi pod izolací (CUI).
  • Izolant je nehořlavý, netvoří kouř, je ohnivzdorným produktem třídy 1 (A).
  • Vodou ředitelný, jednosložkový nátěr, vhodný k použití i po dost dlouhém uskladnění.
  • Aplikuje se na pracovní podklady až 180 ºC.
  • Lehký (0,65 kg/litr). spotřeba cca 0,34 kg / m² silou nátěru 0,5 mm.
  • Je snadno "obnovitelný" po drobných stavebních opravách.
  • Neobsahuje žádné škodlivé chloridy.
  • Postupné vrstvy zvýší izolační schopnosti nátěru.

TEMP-COAT ™ - tekutá tepelná izolace:aplikuje se jako barva, působí jako tepelná bariéra!

Proč natírat a až potom izolovat?

Mezi základní funkce TEMP-COAT ™ patří zamezení přenosu energie od jednoho substrátu k druhému při těplotach od – 60°C do +200°C, ochrana před popáleninami v důsledku doteku příliš horkých nebo studených systémů, snížení, případně odstranění kondenzace.

TEMP-COAT ™ – nehořlavý izolant.

Milimetrová vrstva nátěru se začíná rozpouštět při teplotě 840°C, přičemž vylučuje oxid uhličitý a oxid dusičitý, což zpomaluje šíření kouře a plamenů.

TEMP-COAT ™ – ekologicky nezávadný

Přípravek je rozpustný ve vodě, což umožňuje pracovat s ním v místnostech bez dodatečné ventilace.

Náročnost aplikace izolační vrstvy je srovnatelná s náročnosti natírání.

TEMP-COAT ™ jsou mikroskopická dutá keramická a vzduchem plněná silikonová tělíska («kuličky»), která se nacházejí v suspenzní směsi syntetického kaučuku, akrylátové pryskyřice a anorganických pigmentů. Produkt je rozpustný ve vodě, ale po zaschnutí vytvoří vodotěsný tepelné izolační plášť na povrchu libovolného tvaru i v obtížně přístupných místech. Díky tomu, že je TEMP-COAT ™ dokonale přilnavý k nejrůznějším povrchům, působí jako hydroizoláce a významně snižuje riziko koroze povrchu, na nějž je aplikován. TEMP-COAT ™ je velmi lehký a pružný, což mu dodává vlastnosti akustické izolace. Pro jeho použití je zapotřebí mnohem méně místa. TEMP-COAT ™ nezatěžuje izolovaný povrh a je mnohem flexibilnější, než ostatní izolace. Díky své výborné reflexnosti a emisíiitě je TEMP-COAT ™ vynikající jako ochrana před zářením.Tento výrobek je bezpečný pro životní prostředí, nevyžaduje žádné zvláštní zacházení. TEMP-COAT ™ se nanáší malířskou štětkou, válečkem, stříkací pistoli nebo pomocí vysokotlakého stříkacího (airless) zařízení. Teplota povrchu určeného pro aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí od +7 do +150°C. Náročnost aplikace izolační vrstvy je srovnatelná s náročnosti natírání.

Temp-Coat™ - příklady použití

Zde vyjmenováváme jen několik málo možností využití materiálu Temp-Coat:

   Potrubí

   Klimatizační systémy

   Vnitřní stěny letadel

   Střechy hangárů

   Dolní část mostů (snižuje promrzání)

   Horní část střech budov

   Pokrytí vnítřní části autobusu, motorvé části a střechy

   Průmyslové mrazící přístroje / zmrazovače

   Vlnité hotní části střech

   Strojovna horkého olejového potrubí

   Hydranty

   Vnější části přepážek, ohrádek a přístřešků

   Střechy a stěny garáží

   Vnější strana lodí

   Vnitřní stěny starých budov

   Stěny obytných místností

   Střechy obytných budov

   Kovové střechy

   Vojenské konstrukce

   Nádrže na dusík

   Ropovod – nadzemní i podzemní

   Ropovod na mořském dně

   Potrubí pro přečerpávání kyslíku

   Střechy kormidelen

   Parovody

   Cisterny na pitnou vodu

   Odrazové stěny ve slévárnách oceli

   Střechy pojizdních televizních a radiostanic

   Taškové střechy

   Potrubí požární soustavy (pro zamezení kondenzaci)

   Armatury, ventily, zásuvky

   Výměníky tepla

   Ventilační systémy

   Roury s teplou a studenou vodou (pro prevenci kondenzace)

   Nahřívač vody

   Dolní vnější část nízkopodlažních dopravních prostředků

   Střechy pojízdních zmrazovačů

   Střechy trajlerů

Jako jediný v ČR Vám prodáme i malé množství

Cena za 1 litr je 714 Kč,- včetně DPH

V případě zájmu o další informace, certifikáty či objednávku nás kontaktujet: