Bezoplachový odrezovač - Q2

Q2 je komplexní polymerní nátěr obsahující organické složky o vysoké molární hmotnosti ve zvláštním antikorozním kyselém základě. Je určen k povrchové úpravě rezavého železa a jeho následné stalé ochraně.

Přeměňuje oxid železa (rez) na černou železo-organickou vrstvu a začleňuje korozi do povlaku jako jeho součást.
Tvoří komplexní latexovou matrici, která je odolná proti další oxidaci.
Tvoří tenkou polo- monomolekulární vrstvu, která je schopná udržovat pohyblivé částice podložky.
Unikátní formule na bázi kyseliny umožňuje rychle proniknutí do zrezivělé oblasti a uvolňuje nebo odděluje díly, které jsou zrezivělé dohromady.
Zabraňuje migraci iontů tak, že žádná chemická reakce neprobíhá na povrchu kovu.
Vyvolává homogenní reakce s produkty oxidace železa. To svazuje produkty oxidace železa, stejně jako spojují Fe II a Fe III současně. Tato speciální vlastnost je zásadní, neboť vytváří jednotnou a nerozpustnou vrstvu, která pevně přilne k povrchu.

Není žíravý pro lidské tkáně a je velmi bezpečný, i když vlastně je kyselinou. Tato vlastnost založená na použití unikátního de-aktivujícího činidla.
Při aplikaci na povrch kovu Q2 reaguje se zbytky rzi, a za 15-20 minut se na povrchu vytváří vrstva černého metal-polymerového filmu.

Q2 je nový prostředek na zastavení rzi! Čistí, chrání, zkrášluje. Je to levné, naprosto bezpečné, snadno použitelné a trvanlivé. Nevyhazujte potřebné věci, že jsou rezavé, aplikujte tam Q2. Q2 se Vám bude líbit díky snadné aplikaci, kdy v jednom kroku zastavíte rez a natřete.

Předpokládaná spotřeba je 9,5 až 10 m²/L

Příprava

Odstraňte odlupující se barvu a šupinatou rez kartáčem nebo brusným papírem. Není nutné odstranit nebo předem ošetřit normální rezavé plochy.

Aplikace

Q2 můžete aplikovat štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením rezavých dílů ve vaně. Naneste štědře na zrezivělou plochu a nechte zaschnout. Rezavá plocha změní barvu na černou za 15 až 20 minut. Znovu aplikujte, je-li to nezbytné pro dosažení jednotného a lesklého povrchu.

Přetíraní

Nátěr Q2 může sloužit jako základní nátěr nebo první nátěr pod barvy. Vhodné svrchní barvy mohou být použity na povrchu po 4 až 6 hodinách.

Vlastnosti

Fyzický stav (25°C)
Kapalina

Aktivní obsah
59%

PH, 5% roztok v 03:01 IPA / voda
0,5

Bod tuhnutí
-18°C

Špičková teplota
99°C

Hustota při 25 °C
1,084 kg / l

Pokrok je zaznamenán v kvalitě a technologii aplikace povrchových nátěru pro ochranu oceli. Nicméně, problémy spojené s přípravou povrchu před natíráním se zhoršili. V době moderních nátěrových systémů životnost ochrany je více závislá na přípravu povrchu, než na nepříznivé životní prostředí. I ta nejlepší barva nezajistí plnou ochranu při aplikaci na povrch oceli, který není zcela zbaven koroze.

V případě silně zkorodované oceli, tryskání povrchu do bílého kovu poskytuje vynikající povrch pro natíraní, ale čerstvě odkrytá plocha je velmi reaktivní, a holá ocel vystavená vlhkosti vzduchu, rose nebo dešti rezaví rychle. Dokonce v případě, že na povrch byl nátěr aplikován ihned po očištění, mohl proces koroze už započít na molekulární úrovni. A pro všechny jeho uznané výhody pro přípravu k natíraní, je pískování často vylučováno kvůli ceně, ochraně životního prostředí, obtížnostem při manipulaci, prachu a možnému vzniku jiskry, omezené velikosti plochy k čištění, obtíže při zajištění cyklů tryskání/malování, atd.

U většiny mechanických povrchových úprav, jako je škrábání, kartáčování nebo ruční čištění není možné odstranit rez beze zbytku z dutin povrchu a přítomnost této zbytkové rzi podporuje rozvoj koroze pod povlakem následně aplikovaného nátěru.

Podobně, prostředky na bázi kyseliny pro předběžné ošetření ocelového povrchu ukázali omezené výhody při odstraňování problémů. Odstranění rzi je velmi obtížné při teplotě, koncentraci a podmínkách aplikace, takových jako v polních podmínkách. V mnoha případech zbytkové soli kyseliny schované do pórů rzi způsobily defekt kvůli osmotických puchýřů. I v nejlepších polních podmínkách, předběžné ošetření povrchu za použití konvenčních metod na základě kyseliny fosforečné je stejně nevyhovující. Tyto produkty nemohou provést skutečnou pasivaci povrchu kovu, a jejich reakce s různými vrstvami rzi nejsou stejné.

Vzhledem k tomu, že zbytková rez podporuje vznik další koroze pod povlakem, a že odstranění rzi kyselinou v polních podmínkách je nevyhovující, by ideálním řešením bylo zcela pasivovat zbytkovou pevně vázánou rez, a chemicky znemožnit její účast v další korozi. Nátěr Q2 byl vyvinut právě na základě tohoto nápadu.

Existují problémy s mnoha současnými chemickými úpravami. Jsou spojené s různorodým původem rzi. Koroze železa nastává v okamžiku vystavení povrchu oceli působení kyslíku a vlhkosti. Hydroxidy železa vznikají v důsledku elektro-chemické reakce. Tohle umožní celou řádu reakcí oxidace. Rez nemůže být definována pouze jedním chemickým vzorcem. Rez je často výsledkem superpozicí několika vrstev odlišného chemického složení. Pro efektivní řešení tohoto problému, dokonalá úprava musí počítat s různorodým původem rzi.

Vzhledem k vysoké molární hmotnosti Q2 a jeho složité molekulární struktuře, každá molekula Q2 může přitáhnout a svázat několik atomů železa. Kromě toho může každý jednotlivý atom železa byt zapojen do třech různých molekul uvnitř Q2. Výsledkem teto přitažlivosti je, že Q2 obklopí rez na molekulární úrovni a vyvíjí se do neutrální vrstvy, která existuje mezi povrchem oceli a atmosférou. Neutrální vrstva zabraňuje migraci iontů tak, že žádná chemická reakce se na povrchu kovu neprobíhá.

Výborné výsledky byly dosaženy použitím Q 2 ve spojení s lehkým pískováním. Nátěr Q2 umožňuje uživateli vyhnout se nákladům za těžké pískování bez ztráty integrity nátěrového systému, což vede k významným úsporám.

 

 Cena 720 kč/l (včetně DPH)

Vlevo - ošetřená část odrezovač Q2

Vpravo - původní rezavý povrch

Objednávky proveďte prostřednictvím formulářem níže: